top of page

《花輪》系列一直在更新和創作中,除了之前介紹的二十六瓣系列,也會陸續製作四瓣、十二瓣和十八瓣的系列,這樣多瓣數的器皿配搭起來,餐桌才不會枯悶呢!

四瓣小碟分好幾款形狀,這次先介紹/圓碟/的高台款。
和大部分系列一樣,我們都先推出4款色釉,讓器物互相搭配來好看。


直徑 ~13cm
高 ~5cm
黑陶土
四款釉色

《花輪》4瓣圓小碟高台 - 黑白色

HK$400.00Price
Color
    bottom of page